TIT, Körösök Vidéke Egyesület

- Nyelvvizsgák, nyelvtanfolyamok
- Fordítás
- Előadások, tanulmányi versenyek
- Terembérlet

Keressen bennünket, segítünk!

E-mail: postmaster@titbcs.hu
Tel: +36-66/323-413, +36-20/444-0234

 TANULÁSI PROGRAMOK

2018.02.19.

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Körösök Vidéke Egyesület Kompetenciafejlesztés Békés megyében című EFOP-3.7.3-16-2017-00001 számú pályázat keretében tanulási programokat szervez:

 EFOP-3.7.3- 16-2017- 00001
 KOMPETENCIAFEJLESZTÉS BÉKÉS MEGYÉBEN

2018.03.06.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül EFOP-3.7.3- 16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása tárgyú felhívására a TIT, Körösök Vidéke Egyesület pályázatot nyújtott be és nyert el EFOP-3.7.3- 16-2017- 00001 számú Kompetenciafejlesztés Békés megyében címmel.

A szerződött támogatás összege: 80,00 MILLIÓ FORINT

A támogatás mértéke: 100%

A Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2018.02.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.01.31.

A pályázati felhívásnak megfelelően a program célja: Békés megyében élő – elsősorban – hátrányos helyzetű felnőttek kompetenciafejlesztése érdekében nem-formális és informális tanulási lehetőségek nyújtása bizonyítvánnyal, tanúsítvánnyal nem záruló tanulási formák (1. tanfolyam, 2. klubfoglalkozás, 3. havi szakkör, 4. heti szakkör, 5. ismeretterjesztő előadássorozat, 6. műhelyfoglalkozás, 7. művészeti csoport, alkotócsoport, 8. foglalkozássorozat, 9. szabadegyetem) megszervezésével.

Elsődleges (közvetlen) célcsoportunk: Békéscsaba és Békés megye felnőtt lakossága. Közülük is kiemelt célcsoportunk: a köznevelésben részt nem vevő (fiatal) felnőttek, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek. A szociokulturális hátrányokkal érintettek, az inaktívak mellett a fogyatékossággal élőket is bevonjuk tanulási programjainkba.

Az alábbi hátrányos helyzetű csoportokat kívánjuk bevonni:
- munkanélküli háztartásban élő résztvevők,
- egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők,
- intézményekben élők (pl. szociális bentlakás),
- fogyatékossággal élő résztvevők,
- iskolai oktatásból lemorzsolódottak,
- GYED-en vagy GYES-en lévők,
- alacsony végzettségűek,
- képesítés nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők),
- pályakezdő munkanélküliek (minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban).

Összesen 21 db tanulási programot valósít meg az Egyesület:

Összességében: a résztvevők élethosszig tartó tanulásvágyának felkeltését, művészeti és kreatív képességeinek, kompetenciáinak kibontakoztatását, digitális kompetenciájuk fejlesztését, netán funkcionális és digitális analfabetizmusuk visszaszorítását, a munkaerő-piaci reintegrációjukat, a hátrányos helyzetük kompenzálását célozzuk meg tudásmegosztás és kompetenciafejlesztés révén. Olyan ismeretek és információk, valamint információkeresési lehetőségek átadását tervezzük, amelyek segítséget nyújthatnak pl. a vállalkozóvá válásukban, a későbbi formális tanulás megalapozásában, elmélyülésében; a munkaerőpiacra való visszatérésük megvalósulásában.

A programon való részvétel ingyenes!

Várjuk a köznevelésben részt nem vevő (fiatal) felnőttek, valamint a hátrányos helyzetű felnőttek jelentkezését.

Programjainkról folyamatosan tájékoztatást adunk a honlapon.