TIT, Körösök Vidéke Egyesület

- Nyelvvizsgák, nyelvtanfolyamok
- Fordítás
- Előadások, tanulmányi versenyek
- Terembérlet

Keressen bennünket, segítünk!

E-mail: postmaster@titbcs.hu
Tel: +36-66/323-413, +36-20/444-0234

 TEVÉKENYSÉGEK

 • Nyári intenzív nyelvi táborok
 • Tudománynapi rendezvények
 • Magyar Nyelv Hete megünneplése
 • Képzőművészeti kiállítások szervezése
 • Tudományos konferenciák szervezése
 • Felnőttképzés
 • Író-olvasó találkozók rendezése

 ALAPSZABÁLYZAT

 TISZTELT MUNKÁLTATÓ!

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Körösök Vidéke Egyesület, mint akkreditált felnőttképzési intézmény rendelkezik angol és német nyelvből is modulrendszerben felépített (30 órástól – 520 óráig) akkreditált képzési programokkal és a programhoz kapcsolódóan az Önök elvárásához igazodóan a felnőttképzésben nagy gyakorlattal rendelkező nyelvtanárokkal. Ezúton szeretnénk felajánlani szolgáltatásainkat Önnek és alkalmazottainak tudásszintjéhez igazodó nyelvi képzés megtartásával kapcsolatban. A már lebonyolított és a folyamatban lévő nyelvi képzési programjainkról a teljesség igénye nélkül referenciaként az alábbiakat neveznénk meg:

 • HADKIEG Parancsnokság, Békéscsaba
 • Békéscsabai Hűtőipari Zrt
 • Bonduelle Nagykőrös Kft
 • Békés Megyei Növényvédő Szolgálat
 • Békés Megyei Állategészségügyi Állomás
 • LBL Fővállalkozó és Szállíltási Kft, Békéscsaba
 • Erste Bank Hungary Nyrt
 • CIB Bank Békéscsabai Kirendeltsége
 • LINAMAR Hungary Nyrt
 • APEH BM Igazgatóság

A fentieken kívül jelentős szerepet vállalunk az álláskeresők alap- és középfokú nyelvvizsgára felkészítő képzéseiben, valamint - mint szintén akkreditált nyelvvizsgaszervező hely – a nyelvvizsga lebonyolításában. A fentieken kívül jelentős azoknak a száma is, akik a TIT székházban délutánonként (heti 2x2 órában) vagy hétvégeken (alkalmanként 4-6 óráig) tartott kezdő, középhaladó vagy haladó szintű hagyományos nyelvtanfolyamainkon vesznek részt egyéni vagy cég által történő finanszírozás formájában.
Mindezek alapján tisztelettel kérjük Önt, hogy éljen az általunk felajánlott lehetőséggel és válassza a TIT-et bármilyen óraszámban és helyszínen, valamint a résztvevők tudásszintjéhez igazodó nyelvi képzési programok lebonyolításához.

 MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI CÉLOK

 BESZÁMOLÓ

2021.06.10.

 • Beszámoló a TIT, Körösök Vidéke Egyesület 2020. évi ismeretterjesztő, felnőttképzési és egyéb közhasznú tevékenységéről.
  Megtekinthető itt >>
 • Beszámoló a TIT, Körösök Vidéke Egyesület 2019. évi ismeretterjesztő, felnőttképzési és egyéb közhasznú tevékenységéről.
  Megtekinthető itt >>
 • Beszámoló a TIT, Körösök Vidéke Egyesület 2018. évi ismeretterjesztő, felnőttképzési és egyéb közhasznú tevékenységéről.
  Megtekinthető itt >>
 • Beszámoló a TIT, Körösök Vidéke Egyesület 2017. évi ismeretterjesztő, felnőttképzési és egyéb közhasznú tevékenységéről.
  Megtekinthető itt >>
 • Beszámoló a TIT, Körösök Vidéke Egyesület 2016. évi ismeretterjesztő, felnőttképzési és egyéb közhasznú tevékenységéről.
  Megtekinthető itt >>
 • Beszámoló a TIT, Körösök Vidéke Egyesület 2015. évi ismeretterjesztő, felnőttképzési és egyéb közhasznú tevékenységéről.
  Megtekinthető itt >

 TIT TÖRTÉNETE

" Gradus ad Passum "

Aláírási ív

A Magyar Természettudományi Társulatra,

" Alólírottak a természettudományokat mívelni, s azok jótékonyságát a hazában terjeszteni akarva, Részvénytársaságba állunk s becsületünkkel kötelezzük magunkat az Alapszabályok értelmében közredolgozni. Költ Pesten Tavaszutó 28-án 1841. "

Bugát Pál
az alapító
(1793-1865)

" Ha csak annyit tudnánk róla, hogy a pesti egyetem orvoskarának tanára, Bene Ferenccel együtt a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek megpendítője, máris tisztelettel emlegethetnők nevét. De ő több volt ennél. Mint a nagy reformkorszak embere maga is reformer volt, azon a kisebb körön belül, hova tehetségei vonzalmai és sorsai állították. Benne is megvolt, mint minden újítóban a szinte fanatikus alkotásvágya. Igaznak és helyesnek vélt céljai felé való törekvésében a rendíthetetlen kitartás... "

 

" Gradus ad Passum "

A megalapítás körülményei

" Egyenlőre még csak 48 éves Bugát, telve fiatalos lelkesedéssel, semmi akadályt nem látó elszántsággal, agya zsúfolva tervekkel, szebbnél-szebb elgondolásokkal. Látva, hogy milyen kedvező fogadtatásra talált indítványa, sürgeti a megvalósítást. Alig zajlott le a Vándorgyűlés három napja, már egy szűkebb bizottság dolgozik az alapszabályokon. 1841. június 13-án az első közgyűlés is összeülhet. Természetes, hogy elnökké Bugát Pált választotta az alakuló közgyűlés..."


A Társulat eredeti oklevele

" Ahhoz, hogy országos egyesületté váljon, hiányzott még a felsőbb elismerés. Ezt pedig abban az időben nem volt könnyű megszerezni... A folyamodás egyenlőre eredménytelen maradt... A társulat tagjainak tehát választani kellett a között, hogy megmaradnak magánegyesületnek szűkre szabott keretek között, vagy pedig megkísérlik a hivatalos elismertetést... A folyamodás 1841. október 25-én felterjesztetett a helytartótanácshoz. A kérés mégis több mint egy esztendeig elintézetlenül hevert Bécsben..." 1843 március 14-én István főherceget kérik fel pártfogónak... A főherceg kedvező válasza pár nap múlva megérkezik. 1844 október 22-én érkezik meg a végleges megerősítés... A társulat országos jellege legfelsőbb helyen is elismerést nyert...

Az újjászületés után

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat mint Szövetség a jogelődök, az 1841-ben alapított Magyar Természettudomyányi Társulat, az 1901-ben alakult Társadalomtudományi Ismeretterjesztő Társulat etikailag hiteles hagyományait folytatva és megújítva országosan hangolja össze és képviseli a tudományosan megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, magatartás - és cselekvésminták közvetítését a társadalom minden rétege számára. A Társulat minden megyében jelenlévő, főként tudományos ismeretterjesztésre alakult önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetek (tagegyesületek) országos szövetsége. Pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kap, anyagi támogatást nem nyújt, képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, pártpolitikai tevékenységet nem folytat. Kiemelkedően közhasznú szervezet, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Közhasznú célja megvalósítása érdekében, de azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet is folytat.

A közhasznú tevékenység során részt vállal:

- a tudományos tevékenységben, kutatásban, felnőttképzési kutatásban,
- a nevelésben és oktatásban,
- képességfejlesztésben,
- kulturális tevékenységben, a kulturális örökség ápolásában és megóvásában,
- a tehetségnevelésben új tehetségfeltáró formák kutatásában,
- a magyar nyelvi kultúra ápolásában,
- az idegen nyelvek minél szélesebb körű elsajátításában,
- szakmai át - és továbbképzésben,
- az értelmiség önművelésének elősegítésében,
- a közéletben nem kormányzati szervként vélemény nyilvánításban,
- műemlékvédelemben,
- természet - állat - környezetvédelemben,
- gyermek - és ifjúságvédelemben,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamit a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységben,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésében,
- az Euro - Atlanti integráció elősegítésében.